Naručite ovu knjigu

Roman

.

.

E-knjiga: 250 dinara


Pročitajte odlomak!

Nada Gašić je svoj roman Mirna ulica, drvored napisala iz stomaka – isto tako sam ju ja, kao i meni znani čitaoci, pročitala. Iste takve „mirne ulice“ postoje i u drugim gradovima, kao što postoje ljudi koji su nalik na nas čitaoce i na stanare mirnih ulica. Ona piše o mojoj i našim ulicama i mojem i našim životima, a Kruno Lokotar u recenziji sjajno poentira: „Sitne duše i malograđani tiho marširaju, zato drvored postaje četverored, a mirna ulica slika nasmiješenog lica. Bez obraza.“ 

Tatjana Tagirov, Vreme

.

Nada Gašić

Nada Gašić


Rođena je u Mariboru 1950 godine. Diplomirala jugoslavistiku i sociologiju u Zagrebu, doktorirala u Pragu, gde je radila kao lektorka na Karlovom univerzitetu. Isti posao radila je šest semestara u Sankt Peterburgu. Bavi se prevođenjem, leksikografijom i uredničkim poslom. Romani: „Mirna ulica, drvored“ i „Voda, paučina“ višestruko nagrađivani. U pripremi je roman „Četiri plamena, led“.