Naručite ovu knjigu

Eseji

.

.

E-knjiga: 250 dinara


Pročitajte odlomak!

Koja je razlika između Istoka i Zapada? – Jesu li to neke tačke orijentacije ili konci identiteta? Ljudima je uvijek draže ono što znaju i što im pruža sigurnost. Mislim da za većinu ljudi Sjever nikada nije sjever sve dok se na noćnom nebu ne ucrta Zvijezda sjevernjača. Sjever sebe mora svaku noć da najavi. Niko ne vjeruje u Istok ako svakoga jutra ne vidi sunce kako se rađa. Istok treba sam sebe da istraži i da svoje „akrobatske vještine“ svakoga jutra demonstrira na nebu. No, šta mi znamo o Istoku, a šta o Zapadu? Niko ne kaže ništa o tome ko smo mi – odakle dolazimo do mjesta gdje smo, do momenta u kojem smo? Niko ne može sa sigurnošću da za sebe tvrdi gdje će biti za par godina, kada će era globalizma biti već u širokom zamahu samo zato jer nismo krajnji proizvod vlastitih orijentacija. Smatram da smo mi humana bića – poziv koji nikada nije isključivo vertikalan ili horizontalan.

Iz intervjua Tanje Bakić, plima.org

.

Arijan Leka

Arijan Leka


Arijan Leka rođen je 1966. godine u Draču. Završio je Filološki fakultet, odsek za albanski jezik i književnost, a dopunske studije savremene književnosti u Firenci. Piše poeziju, prozu, eseje, dečju književnost. Bavi se i prevodilaštvom, uglavnom s italijanskog jezika. Utemeljivač je međunarodnog Festivala poezije Poeteka koji se svakog aprila održava u Draču, i glavni urednik časopisa za poeziju i kulturu poetike Poeteka koji četiri puta godišnje izlazi u Tirani.Prevođen je na engleski, nemački, italijanski, francuski, portugalski, hrvatski, rumunski i makedonski jezik.