Naručite ovu knjigu

Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Scribd! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Apple Books! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Kobo!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Barnes & Noble! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Google Play! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Gardners!
Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci 24Symbols! Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci Bookmate! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Bookshout!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici E-Sentral!
Pronađite ovu e-knjigu u obližnjoj biblioteci pomoću servisa Overdrive! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Redshelf!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici CNP E-Reading!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Casa del Libro! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Gumroad!

Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Ciando! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Odilo!
.
Esej
.
E-knjiga: 250 dinara

Iako je napisao veoma značajne radove iz drugih područja filozofije (na primer, Sistem logike, gde izlaže načela induktivnog zaključivanja, ili Utilitarizam, gde izlaže shvatanje da svako treba da dela tako da proizvede najveću sreću za najveći broj ljudi), Mil je najtrajniji uticaj ostavio svojim radovima iz političke filozofije i etike. Njegovo delo O slobodi smatra se jednim od temeljnih tekstova savremenog liberalizma. U njemu Mil zagovara načelo da je ljudsku slobodu dozvoljeno ograničavati samo ukoliko šteti drugima. Načelo štete, kako se to načelo često naziva, u svojoj primeni na uređenje društvenih odnosa isključuje sve despotske i autoritarne oblike vlasti koji guše slobodu pojedinaca i njihovu individualnost. Od posebne važnosti za sreću pojedinca i društva u celini jeste sloboda govora, koja ničim ne sme biti ograničena.

Na Milovoj raspravi O slobodi njen prevodilac, kralj Petar I Karađorđević, tvorac države Srba, Hrvata i Slovenaca, zasnovao je svoj politički program.

Džon Stjuart Mil

Džon Stjuart Mil


Džon Stjuart Mil (20. maj 1806 — 8. maj 1873) je bio britanski filozof empirista, socijalni reformator i zastupnik britanskog utilitarizma. Smatra se najuticajnijim filozofom 19. veka u engleskom govornom području i jednim od najuspešnijih branilaca liberalnog pogleda na čoveka i društvo.