Književna radionica RašićPetar Petrović Njegoš
Petar II Petrović Njegoš, za života poznat kao vladika Rade (po rođenju Rade Tomov Petrović; 1. novembar, 1813 - 10. oktobar, 1851) bio je crnogorski pesnik, episkop i vladar. Njegoš se smatra jednim od najvećih crnogorskih pesnika. Godine 1834. publikovao je dve zbirke pesama. Među pesmama u kojima prevladava dubok i smeo misaoni lirizam naročito se ističu: „Crnogorac k svemogućem Bogu“, „Vjerni sin noći pjeva pohvalu mislima“, „Oda suncu“ i druge. Ostale pesme pevaju savremena junaštva crnogorska, i ispevane su sasvim u duhu narodne pesme. Docnije je štampao i dva kraća speva u istom duhu: „Kula Vurišića“ i „Čardak Aleksića“. Godine 1854 objavljena je Slobodijada, epski spev u deset pevanja, u kom slavi crnogorske pobede nad Turcima i Francuzima. Njegoš je radio i na prikupljanju narodnih pesama i izdao ih u zbirci Ogledalo srpsko. Po savremenim listovima i časopisima izašao je znatan broj njegovih kraćih pesama, prigodnog i moralnog karaktera, kao i veliki broj oda i poslanica. Njegoš vremenom sve više razvija svoj stil te poslednjih sedam godina života daje tri svoja glavna dela: Luča mikrokozma (1845), Gorski vijenac (1847) i Lažni car Šćepan Mali (1851).

Sabrana dela
Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Scribd! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Apple Books! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Kobo!
Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Barnes & Noble! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Google Play!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Rockstand!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Tradebit! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Ciando! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Gumroad!
Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci Bookmate! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Bookshout! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Odilo!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Casa del libro! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Redshelf! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Elefant.ro!
Dvestotu godišnjicu Njegoševog rođenja 2013. Književna radionica Rašić obeležila je objavljivanjem elektronske knjige pod naslovom Dela Njegoševa. Ova knjiga sadrži obiman izbor Njegoševih najvažnijih dela: Gorski Vijenac, Luča mikrokozma, Lažni car Šćepan Mali, Slobodijada, Glas kamenštaka, Pustinjak cetinski, Kula Đurišića -- Čardak Aleksića, Prozni zapisi, Noć skuplja vijeka, te Izabrana pisma.
Puna desktop verzija ove stranice
KrR @ Instagram