Književna radionica RašićIvan Vidak
Ivan Vidak je rođen u Somboru 1981. godine. Od 1999. godine živi i radi u Zagrebu, gde je diplomirao dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti. Ovo mu je prva knjiga.
Zbirka
priča

A5, 108 str.

Cena:
500 din.

E-knjiga:
250 din.

Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici iTunes! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Kobo!

Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci 24Symbols!
Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci Bookmate!

Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Redshelf! Pronađite ovu e-knjigu u obližnjoj biblioteci pomoću servisa Overdrive!

Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Odilo! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Google Play!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Scribd!Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Barnes & Noble!Ugljik na suncu je izvanredno koncipirana zbirka, s puno groteske, crnog humora i dijalekatskih kalambura na tragu jednog Đure Đukanova. Vidak, kao da pravi špricer, gemišt ili hosszúlépés, osam karikaturalno-realističnih priča seče fantastičnim dramoletima u kojima traži odgovor na pitanje zašto je Stevica Čatalinac odlučio da postane svinjče. Nije lako razgraničiti životinjsko u ljudima od ljudskog u životinjama čitajući upečatljive slike ubijanja besnog kera, klanja debele krmače ili pecanja babuški. Ima nečeg izvorno animalnog i divljeg što izbija iz života ovih pijanih, poluludih i teških Panonaca. A šta je život? Život je kad uzmeš ugljenik i ostaviš ga da odstoji na suncu nekoliko milijardi godina. Nema tu nikakve filozofije. Ugljik na suncu je kolekcija priča o sudbinama seljaka, samo naoko običnim, a kojima, zapravo, nikakav doktor ni popa ne mogu pomoći da se oslobode životnih i ljubavnih neuspeha i razočaranja, zbog čega se utapaju u alkohol i čine nezamislive stvari.
Srđan V. Tešin  Puna desktop verzija ove stranice
KrR @ Instagram