Književna radionica RašićIvica Vrančić
Ivica Vrančić više od 20 godina radi u području Human Resources i Management Development. Iskustvo je sticao vođenjem Human Resources funkcije u Coca-Cola Beverges Hrvatska, British American Tobacco i DHL, a karijeru u navedenom području započeo u Zagrebačkoj banci. Od 2005. godine konsultant je i predavač iz navedenih područja i svoje znanje deli s menadžerima, uglavnom visokog i srednjeg organizacionog nivoa iz najznačajnijih firmi u Hrvatskoj ali i u zemljama bliže i dalje regije (Srbija, BiH, Slovenija, Bugarska, Brussels). Veći deo svog sadašnjeg posla provodi kao lični trener i coach mnogih uprava, članova uprava i Senior Managera i to u područjima liderstva, timskog rada i people menadžmenta, change menadžmenta. A deo svog posla obavlja kao konsultant u području uvođenja i unapređenja procesa i alata vezanih uz upravljanje ljudima i ljudskom vrednošću u firmama.

Ivica Vrančić predavač je na Cotrugli Business School na programima Executive MBA iz područja Liderstva i Human Resources. Završio je postdiplomski program na Chartered Institute of Personnel and Development London i nosilac je titule Chartered FCIPD, najprestižnije i najcenjenije titule iz Human Resources menadžmenta u Evropi. Osim brojnih edukacija iz svih područja Human Resources unutar sistema Coca-Cola, BAT i DHL, dodatno je školovan na poslovno-edukacijskim institucijama u Evropi (Institute of Personnel and Development London, School of Business and Institute of Organisation Copenhagen Business School, Management Centre Europe Brussels) u područjima kao što su trening i development, team building, selekcija i odabir kadrova, organizaciona kultura, executive coaching, change menadžment, liderstvo.

Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Menadžment,
ljudski resursi


A5, 192 str.

Papirno izdanje rasprodato
Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Redshelf! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Scribd! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Kobo!
Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Bookshout! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Casa del libro!
Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci Bookmate!
Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci 24Symbols! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Google Play! Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Barnes & Noble!
Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Apple Books! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Ciando! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Rockstand!

Pronađite ovu e-knjigu u obližnjoj biblioteci pomoću servisa Overdrive! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Odilo!
Biti uspešan u poslu ponekad je složen osećaj. Vođe, lidere, obasipamo bezbrojnim pomagalima: vizijama, strategijama, vrednostima, sposobnostima, kompetencijama, inicijativama, programima, procesima i prioritetima. Pretrpani svim tim, lideri ponekad prečuju korisne zamisli koje ne uspevaju da pojednostave i uklope u prethodno iskustvo. Ivica u ovoj knjizi majstorski i lepo sročeno pojednostavljuje složene zahteve poslovne uspešnosti. Pre svega, poslovnu uspešnost donose i vođenje i rukovođenje. Mudre kolege su jasno izrazile razliku među njima: voditi znači činiti pravu stvar; rukovoditi/upravljati znači činiti nešto na pravi način. Rukovodioci u sadašnjosti donose rezultate; lideri, vođe, stvaraju budućnost.

Rukovodioci daju uputstva i nadziru; lideri komunicirajući poučavaju. Rukovodioci rešavaju probleme; lideri ih prepoznaju. Rukovodioci reaguju, lideri, vođe predviđaju. I tako dalje. Te različitosti Ivica prikazuje veoma pragmatično i upotrebljivo. Na metaforama i primerima pokazuje kako je za uspešno poslovanje potrebno i vođenje i rukovođenje. Njegovi uvidi posebno pomažu utoliko što ih prilagođava svojim iskustvima u Istočnoj Europi, a pritom pokazuje kako ih primeniti na poslovanje širom sveta. Drugo, Ivica razmatra dva cilja koja moramo imati na umu pri vođenju i rukovođenju: pojedinca i organizaciju. On vrlo promišljeno piše o tome kako ljudi čine organizaciju, ali je organizacija nešto više od tih pojedinaca. Kad je reč o ljudima, sažima radove najvećih stručnjaka za upravljanje ljudima o celom nizu tema: o motivaciji, ličnom sazrevanju i ravnoteži rada i života (ili: života i rada). Kad je reč o organizaciji ili kulturi, izvanredno dobro izlaže smisao pojma kulture i pokazuje kako izgraditi i održati pravu kulturu. Treće, prikazuje niz pomagala koja stoje na raspolaganju onima koji rade na pronalaženju i razvoju ljudskih resursa. Onima koji upravljaju i vode, ona omogućuju stalni protok ljudi i stvaranje prave kulture. Ta trostepena logika i elegantno jednostavan tok čitaocima nude niz korisnih uvida u postizanju poslovne uspešnosti.

Knjiga je zaista divna u svojoj jednostavnosti i jasnoći. Cele police ideja o poslovnom upravljanju Ivica profinjuje u mudrost koja se može upotrebiti. U to uvodi istraživanja najvećih mislilaca o menadžmentu/ upravljanju i iznosi njihove konkretne rezultate i pristupe na kojima zasnivaju svoje odluke i nudi primere kojima oživljava te ideje. Pri svemu tome, čitaoca podstiče da odgovorno rešava napetosti i čini kompromise između rukovođenja/menadžmenta i vođenja/ liderstva, pojedinca i organizacije. Stvaranje i održavanje uspešnog posla nije linearno napredovanje koje sledi neka uputstva za upotrebu. Do uspeha se dolazi pažljivim prolaskom kroz složen skup mogućih odluka. Ivica nudi promišljenu shemu kojom nastoji da postigne da menadžment na svakom nivou firme donosi utemeljene odluke pri izgradnji uspešne organizacije.
Dejv Ulrih


Puna desktop verzija ove stranice
KrR @ Instagram