Samo e-izdanje
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Scribd! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Apple Books! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Kobo!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Barnes & Noble! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Google Play! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Tradebit!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Redshelf! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Ciando! Kupite ovu knjigu u internet prodavnici Casa del libro!
Kupite ovu knjigu u internet prodavnici Odilo! Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci Bookmate! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Bookshout!

Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Rockstand! Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci 24Symbols!
Pesme
.

Poruke radosti i vedrine neophodne svakom novom pokoljenju -- pesme bez kojih se ne može odrasti.

Jovan Jovanović Zmaj

Čika Jova Zmaj


Jovan Jovanović Zmaj (Novi Sad, 6. decembar 1833 — Sremska Kamenica, 14. jun 1904) jedan je od najvećih liričara srpskog romantizma. Po zanimanju bio je lekar, a tokom celog svog života bavio se uređivanjem i izdavanjem književnih, političkih i dečijih časopisa. Najznačajnije Zmajeve zbirke pesama su „Đulići“ i „Đulići uveoci“, prva o sretnom porodičnom životu, a druga o bolu za najmilijima. Pored lirskih pesama, pisao je satirične i političke pesme, a prvi je pisac u srpskoj književnosti koji je pisao poeziju za decu.