Naručite ovu knjigu

Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici iTunes! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Kobo!
Kupite ovu e-knjigu u prodavnici Barnes & Noble! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Odilo!


Priče
Format A5, 224 strane
Cena: 600 dinara

Pročitajte odlomak!


Nakon romana Šlustrik, svrstanog u uži izbor za NIN-ovu nagradu, Milen Alempijević se Konjskim širinama vratio priči. Darovitost Alempijevićevog pripovedanja, bilo da je reč o romanu ili pripovetkama, ogleda se upravo u ovim pričama o neželjenim susretima, koje pred čitaoca dolaze s porozne granice u kojoj se svakodnevica preobražava u fantaziju, životna drama u misteriju, a ljudi od krvi i mesa u eterična, zlokobna i onostrana bića. Alempijević s velikom strašću za detalj oslikava karakteristike svojih junaka, ne prenebregavajući njihova etička i politička stanovišta koja ih nagone na delovanja s najčešće fatalističkim ishodom. Posebnost ovih priča jeste i dijaloško pripovedanje, kojim se, u interakciji više glasova, oslikavaju stanja svesti i pogledi na svet naratora. Ovakav pripovedački postupak, tipičan za dramsku i filmsku umetnost, čini neonoar priče iz Konjskih širina uzbudljivim i atraktivnim za čitaoce. Često ovi razgovori liče na vatromet džez improvizacija, na dijalog ravnopravnih instrumenata. Geografske širine između tridesetog i trideset petog stepena nazvane su u vreme jedrenjaka „konjskim širinama”. Ekonomičnost i sažetost izraza jesu Alempijevićeve „geografske širine” između kojih plovi, lišavajući se u pričama suvišnog balasta. U apartnoj priči „Pet dana na otvorenom moru”, Alempijević autopoetički poentira: „I ovo je neka vrsta ‘konjskih širina’: da bi uhvatio nejak dah spasonosnog vetra koji će ga pomeriti, čovek se oslobađa nepotrebnog tereta. S tim što su mornari, za razliku od pisaca, umeli, makar kradom, da puste po koju škrtu suzu nad svojim vražjim poslom.”

Srđan V. Tešin


Milen Alempijević

Milen Alempijević


Milen Alempijević (1965, Čačak) je pripovedač, romansijer i esejista. Piše o filmu, džezu i animaciji. Autor je desetak knjiga različitih žanrova iz oblasti beletristike. Važniji naslovi: „Sreća okupanog čoveka“, priče (Filip Višnjić, Beograd, 2005); „Šlustrik“, roman (Novi Albatros, 2012); „Umetnost preterivanja“, eseji (Ludibundus, Čačak, 2014) i „Dan kad je nestao Majls Evans“, studija (DKSG, Novi Beograd, 2016).