Kupite ovu knjigu u internet knjižari Makart!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Kobo! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Apple Books! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Barnes & Noble!


Poezija
Format A5, 68 strana
Cena: 650 dinara

.

Pročitajte odlomak!

.

U zbirci izrazito emotivnog naboja, Marija Kostić uspostavlja klaustrofobični ambijent u kom se lirski subjekt bori da izađe van okvira sopstvenog tela, te pronađe odgovarajući oblik. Takva potraga isijava u gotovo apolinerovskoj igri sa formom zahvaljujući kojoj žensko telo metamorfozira u reč i usvaja tekstualni oblik. Kao čest motiv zbirke izdvajaju se ruke, ne samo lirskog subjekta i ljudi koji su formirali isti poput plastelina, već i ruke čitaoca kog pesnikinja uvlači u sopstveni vrtlog, te čitalac okrećući stranice, svoje dlanove spaja sa grotesknom gomilom dlanova svih onih koji se provlače između pršljenova ove knjige.

Suzana Džuver 

.

U zbirci Kako nastaje crna prikazana su unutrašnja previranja lirskog subjekta koji pokušava da pronađe sopstveni identitet i razume svoje mesto u svetu, preispitujući svoje uloge i postavljajući sebe u odnosu na druge. Ta previranja, kroz sva svoja migriranja, lirski subjekt nosi kao teret kog želi da se otarasi i tako iz sebe oslobodi dečiji glas koji bi nadjačao (samo)nametnuta ograničenja. Pesme se tematski i hronološki nadovezuju jedna na drugu i u njima se prelipću sve boje životnog iskustva, koje se na početku i kraju, uvek stapaju u jednu – crnu. Iz nje izvru i ulivaju se glavni motivi zbirke – koreni i osnova od koje pojedinac polazi, način na koji ga oni oblikuju i određuju njegov put, motivi straha, usamljenosti, besmisla, smrti, tuge. Takođe, na crnoj se najbolje ističu i motivi suprotni pomenutim, ali od njih neodvojivi. Naslov prve pesme i poslednji stih poslednje pesme zbirci daju kružnu strukturu i simbolično, u isti mah, nude razrešenje na suštinska pitanja lirskog subjekta, ali i naglašavaju večan nemir unutar njega. 

.

Marija Kostić

Marija Kostić


Marija Kostić je rođena 1985. godine u Beogradu. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu, a zatim završila interdisciplinarne master studije – Kulturna politika i menadžment u kulturi i umetnosti – na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. I kao srednjoškolka je pisala poeziju i kratku prozu – neke od pesama su objavljivane u književnim časopisima, a za prozu je osvojila dve Pekićeve nagrade. Do sada su joj objavljivane pesme u zborniku „Tajni grad – Zbornik poezije učesnika radionice pisanja PPM Enklava 2021”, kao i na književnim portalima Astronaut, Strane, Bludni stih, čovjek-časopis i Oblakoder.