Naručite ovu knjigu
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Scribd! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Apple Books! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Kobo!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Barnes & Noble! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Google Play!
Pronađite knjigu u obližnjoj biblioteci pomoću servisa Overdrive!
Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci 24Symbols!
Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Redshelf! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Elefant.ro!
Čitajte ovu e-knjigu u bilioteci Bookmate! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Bookshout! Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Ipubs!

Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Casa del libro!Kupite ovu e-knjigu u internet prodavnici Odilo!
Pesme
.
.
E-kjniga: 250 dinara

Pročitajte odlomak!

Šta je to čime nas Matovićeva poezija na prvo čitanje pogodi? Atmosfera, upečatljivo dočaravanje atmosfere. Jer ovo je poezija samoće, poezija svijena oko introvertovanog subjekta, usredsređenog na sopstvena čula, utiske i pabirke misli. Hipersenzibilno i samosvesno, subjekt se utiskuje u poznate predmete pouzdanog prostora, dok u njima traga za utehom i smislom. On zrači iz svoje sobe-svesti nasuprot destruktivnoj spoljašnjosti koja, menjajući godišnja doba, snegove i sunčane dane, osvite i sumrake, traga za reakcijom u njemu. No, Matovićeva pesma ipak nije mirna, lišena osećanja i naglašenih estetskih efekata: introspekcija subjekta i statičnost njegovog sveta obrađene su bogatim, razvijenim i raznolikim slikama. Ta je slikovitost veoma uspelo pomirila i poetički udaljena iskustva modernih srpskih pesnika. Njena funkcija preoblikovanja, preosmišljavanja doživljaja svakodnevice, u prvom je planu, posebno sa ciljem da se naglasi osobena percepcija stvarnosti, pa i njenog najbanalnijeg dela. 

Sonja Veselinović, Polja

.


Petar Matović

Petar Matović


Petar Matović rođen je 1978. Završio je studije Srpske književnosti u Beogradu. Piše poeziju i eseje. Objavio je tri zbirke pesama: „Kamerni komadi“, „Koferi Džima Džarmuša“ (izdanja na drugim jezicima: „Walizki Jima Jarmusha“, Maximum, Kraków, 2011; „Les maletes de Jim Jarmusch“, La Cantarida, Palma de Mallorca, 2013) i „Odakle dolaze dabrovi“ (uobličena u Krakovu, tokom stipendijskog programa Gaude Polonia 2013 Ministarstva kulture Republike Poljske). Objavljuje u periodici: Polja, Letopis Matice srpske, Koraci, Beogradski književni časopis, Sarajevske sveske, Zarez, Književni magazin, Quorum, Fragile, Portret, Rita Baum, Wyspa, The Café Review... Zastupljen je u više antologija. Pesme su mu prevedene na poljski, katalonski, nemački, francuski, slovenački, rumunski, portugalski, španski i engleski.